(77) 419 50 39Rejestracja

Aktualizacja logotypu EU w dokumentacji zapytania ofertowego z dnia 2017-08-25.

Szanowni Państwo,
zamawiający informuje, iż nastąpiła aktualizacja logotypu Unii Europejskiej widniejącego w dokumentacji zapytania ofertowego z dnia 2017-08-25. W związku z korektą w/w elementu zamawiający niniejszym publikuje zmodyfikowaną dokumentację.

AKTUALIZACJA Z DNIA 2017-09-01:
Sprostowanie: ologowanie [PDF]

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe [PDF]

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:
Załącznik nr 1 do zapytania – specyfikacja sprzętu [PDF]

Załącznik nr 2 do zapytania – Formularz ofertowy [PDF]

Załącznik nr 3 do zapytania – Oświadczenie o niezaleganiu [PDF]

Załącznik nr 4 do zapytania – Oświadczenie o grupie kapitałowej [PDF]

Załącznik nr 5 do zapytania – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału [PDF]

Załącznik nr 6 do zapytania – Wykaz dostaw [PDF]

Załącznik nr 7 do zapytania – Wzór umowy [PDF]

SPROSTOWANIE Z DNIA 2017-08-28:
Sprostowanie: załącznik nr 1

« zobacz pozostałe Aktualności